Beri mal bolj resno

Kako so ljudje posegli v slonjo evolucijo

Če se evolucijske spremembe praviloma zgodijo v roku nekaj tisočletij, mogoče še več, pa so raziskovalci lahko na lastne oči spremljali, kako se afriški slon spreminja in izgublja svoje okle. Mogoče tega ne bi smeli opredeliti kot evolucijo živalske vrste, ampak dejstvo je, da se pri vedno več slonih okli sploh ne razvijajo več. To naj bi bila posledica dolgoletne vojne, v kateri je nastradalo vsaj 90% populacije slonov. Vse samo zato, da bi se človek prikopal do dragocene slonovine.

Foto: Nationalgeographic.com

SLONOVINA —> OROŽJE

Državljanska vojna, ki je okoli 16 let pustošila po Mozambiku in se naposled končala leta 1992, ni terjala samo človeških življenj, temveč življenja tisočih tam živečih slonov. Sprva štirimestna številka 4000 se je ob koncu vojne zmanjšala na trimestno številko, glavni razlog za divji lov na slone pa ni bilo meso, s katerim so hranili vojake, pač pa slonovina. Ta je na žalost še dandanes precej vredna in tudi takrat so jo prodajali v namen financiranja orožja za vojake. Ker pa so lovci lovili več ali manj samo slone z okli in ne tiste brez njih, je dandanes videti ogromen porast mladih slonov, ki tudi pozneje oklov sploh ne razvijejo.

Foto: Reuters

PRAVILO VERJETNOST

Genska napaka, če temu tako rečemo, se je ponavadi pojavila le pri dveh do štirih procentih slonjih samic, vse od vojne naprej pa je vsaj ena tretjina samic brez oklov. Ker je okoli 51% preživelih slonov imelo ta gen, je sedaj večja možnost, da ga prenesejo na naslednjo generacijo. V Južni Afriki v Addo narodnem parku za slone je bilo v začetku tisočletja kar 98% samic brez oklov. Tako obstaja verjetnost, da bodo sloni z okli v prihodnosti postali prava redkost. Kar glede na človeško logiko pomeni, da bo njihova slonovina še bolj zaželena.


Foto: Reuters

KAKO ŽIVETI BREZ OKLOV?

Sloni so se tako hitro znašli pred preizkušnjo, kako živeti brez oklov. Ponavadi je trop slonov z okli že priskočil na pomoč posamezniku, ki oklov ni imel. Ta ima za njih kar nekaj uporabnih lastnosti. Poleg obrambe pred plenilci, sloni z njim iščejo tudi hrano. Z njim si pomagajo tudi lupiti lubje iz dreves, predvsem pa so bohotni okli zelo pomembni pri šarmiranju samic. Samci imajo namreč bolj mogoče okle, zato so med vojno prvi nastradali. A raziskovalci so ugotovili, da so se tudi sloni brez oklov začeli prilagajati in da nimajo večjih težav. Lubje sedaj trgajo z zobmi, iščejo tudi drugačna drevesa, katerih lubje je lažje olupiti.

Foto: Reuters

ČLOVEK = NARAVNA KATASTROFA

Praviloma človek ne sme posegati v naravni ekosistem, kar je tudi prav. Če žival ulovi žival in se nam mogoče druga žival smili in bi jo hoteli rešiti, je ne smemo. Takšna je narava in plenilec mora jesti plen. Orel pač ne more odletet v Meka po en hambič.

Človek pa je edina žival, ki se igra Boga in na tak ali drugačen način spreminja tok evolucije – posledično pa prihodnost samega planeta. Namesto v sožitju z naravo se mora narava prilagajati nam. Slonja izguba oklov je samo eden izmed milijardnih človeških posegov v okolje. Ljudje smo prav zares najhujše zveri na Zemlji.

Avtor: Peter Susič

Deli: